Hotline: 0979 170 180

Nha Trang Liên Tỉnh

Nha Trang - KonTum - Măng Đen
Nha Trang - KonTum - Măng Đen
2,750,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng Tuần
KonTum - Măng Đen - Ngã 3 Đông Dương
KonTum - Măng Đen - Ngã 3 Đông Dương
3,450,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng tuần
Phú Yên - Quy Nhơn - Kỳ Co
Phú Yên - Quy Nhơn - Kỳ Co
1,690,000 Xem tour
Số chỗ: 0 2 Ngày 1 Đêm
KH: Hàng tuần
Khánh Hòa - Pleiku - KonTum - Măng Đen
Khánh Hòa - Pleiku - KonTum - Măng Đen
2,780,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng tuần
Nha Trang - 13 Tỉnh Thành Miền Tây - Phú Quốc
Nha Trang - 13 Tỉnh Thành Miền Tây - Phú Quốc
9,350,000 Xem tour
Số chỗ: 0 8 Ngày 9 Đêm
KH: Hàng tuần
Nha Trang - Đà Nẵng - Bà Nà Hill - Hội An
Nha Trang - Đà Nẵng - Bà Nà Hill - Hội An
4,150,000 Xem tour
Số chỗ: 0 2 Ngày 3 Đêm
KH: Hàng tuần
Nha Trang - Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Nha Trang - Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
7,850,000 Xem tour
Số chỗ: 0 5 Ngày 4 Đêm
KH: Hàng tuần
Nha Trang - Phú Yên
Nha Trang - Phú Yên
1,750,000 Xem tour
Số chỗ: 0 2 Ngày 1 Đêm
KH: Hàng tuần
Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn - Kỳ Co
Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn - Kỳ Co
2,650,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng tuần
Nha Trang - Pleiku - KonTum - Măng Đen
Nha Trang - Pleiku - KonTum - Măng Đen
2,650,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng tuần
Nha Trang - Hà Nội - Sapa - Ninh Bình
Nha Trang - Hà Nội - Sapa - Ninh Bình
5,900,000 Xem tour
Số chỗ: 0 4 Ngày 3 Đêm
KH: Hàng Tuần
Khánh Hòa - Bà Nà Hill - Hội An
Khánh Hòa - Bà Nà Hill - Hội An
2,850,000 Xem tour
Số chỗ: 0 2 Ngày 3 Đêm
KH: Hàng Tuần
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Hồ Lắk - Thác Draynur
Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột - Buôn Đôn - Hồ Lắk - Thác Draynur
2,190,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Phú Quốc
Nha Trang - Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Phú Quốc
4,290,000 Xem tour
Số chỗ: 0 4 Ngày 5 Đêm
KH: Hàng Tuần
Khánh Hòa - Hà Nội - Sapa - Hạ Long
Khánh Hòa - Hà Nội - Sapa - Hạ Long
4,550,000 Xem tour
Số chỗ: 0 5 Ngày 4 Đêm
KH: Hàng tuần
Phan Thiết - Mũi Né - Mũi Dinh - Tanyoli
Phan Thiết - Mũi Né - Mũi Dinh - Tanyoli
2,380,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng Tuần
Phan Rang - Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy
Phan Rang - Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy
1,400,000 Xem tour
Số chỗ: 0 2 Ngày 1 Đêm
KH: Hàng Tuần
Khánh Hòa - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau
Khánh Hòa - Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau
3,850,000 Xem tour
Số chỗ: 0 4 Ngày 5 Đêm
KH: Hàng Tháng
Nha Trang - Đà Lạt - Phan Thiết - Mũi Né
Nha Trang - Đà Lạt - Phan Thiết - Mũi Né
1,780,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Cần Thơ - An Giang - Kiên Giang
Nha Trang - Cần Thơ - An Giang - Kiên Giang
3,100,000 Xem tour
Số chỗ: 0 4 Ngày 5 Đêm
KH: Hàng Tháng
Nha Trang - Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên
Nha Trang - Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên
3,090,000 Xem tour
Số chỗ: 0 4 Ngày 5 Đêm
KH: Hàng Tháng
Nha Trang - Mỹ Tho - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau
Nha Trang - Mỹ Tho - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau
3,090,000 Xem tour
Số chỗ: 0 4 Ngày 5 Đêm
KH: Hàng Tháng
Nha Trang - Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa
Nha Trang - Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa
1,689,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Phú yên - Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
Nha Trang - Phú yên - Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
1,610,000 Xem tour
Số chỗ: 0 2 Ngày 1 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ
Nha Trang - Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ
2,150,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 4 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế
Nha Trang - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế
3,390,000 Xem tour
Số chỗ: 0 4 Ngày 3 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Bình
Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Bình
3,400,000 Xem tour
Số chỗ: 0 5 Ngày 4 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
1,769,000 Xem tour
Số chỗ: 0 3 Ngày 2 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Buôn Ma Thuột
Nha Trang - Buôn Ma Thuột
3,690,000 Xem tour
Số chỗ: 0 5 Ngày 4 Đêm
KH: Hàng Tuần
Nha Trang - Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Pleiku - Komtum
Nha Trang - Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Pleiku - Komtum
4,890,000 Xem tour
Số chỗ: 0 8 Ngày 7 Đêm
KH: Theo yêu cầu
Chương trình tour mới nhất
Chuyên tổ chức tour độc, giá bèo TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH GIANG NAM TOURIST

Chuyên tổ chức tour độc, giá bèo

Công ty thường xuyên tổ chức các tour du lịch ngắn ngày và dài ngày, trong nước và ngoài nước giá hợp lý cho quý khách tham quan du lịch.

Tour trong nước
Ảnh tour du lịch trong nước
Tour ngoài nước
Ảnh tour du lịch ngoài nước

TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH GIANG NAM TOURIST

TẠI NHA TRANG :

14/3 Ngô Đến, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0979 170 180

Email: info@giangnamtourist.com

TẠI THỊ XÃ NINH HÒA :

Quốc Lộ 1A, Ngã 3 Ngoài, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: 0909 937 492

Email: giangnamtourist@gmail.com

Copyright © 2024 . All rights reserved. Thiết kế web Design3s.
Đăng ký nhận email
OK